یک اثر متوسط، تلخ و سیاه / نقدی بر فیلم “سه کام حبس”