فیلم جذاب “‌سه‌کام حبس“ چهار‌شنبه ۲۲ شهریور ماه اکران آنلاین خواهد شد.