تقدیم جایزه‌ «سه کام حبس» از جشنواره ایتالیا به مادران و دختران ایرانی